Browse Search Feedback Other Links Home Home The Talk.Origins Archive: Exploring the Creation/Evolution Controversy

Glaciotectonics bibliography

Biernat, S., 1962, Wplyw uezezbienia i tektoniki podloza na wyksztalcenie sie zloz wegil brunatnych na Kujawach oraz skutki ich czesciowego zniszczenia czasie zlodowacen: Prezglad Geologiczny, v. 10, no. 7; Warszawa.

Ciuk, E., 1951, Weigel brunatny i ily ogniotrwale "Turow" w turoszowie: Biuletyn, Polski Instytut Geologia.

---, 1953, Zaburzenia galcitektoniczne utworow pleistocenskich i trzeciorzedowych niektorych weglonosnych obszarow zachodneij i polnocnej: Biuletyn, Polski Instytut Geologia; Warszawa.

---, 1955, O zjawiskach glacitektonicznych w utworach pleistocenskich i trzeciorzedowych na obszarze zachodneij i polnocnej: Biuletyn, Polski Instytut Geologia, v. 70; Warszawa.

Dillon, W. P., and Oldale, R. N., 1978, Late Quaternary sea-level curve: reinterpretation based on glaciotectonic influence: Geology, v. 6, p. 56- 60.

Wojcik, Z., 1960, Charakterystyka faldowan glacitetonicznych w Turoszowie [VIII ed.]: Warszawa, Przegled Geologicnzy, v. 12.

[Return to A Keyword-Indexed Origins Bibliography]


Home Browse Search Feedback Other Links The FAQ Must-Read Files Index Evolution Creationism Age of the Earth Flood Geology Catastrophism Debates
Home Page | Browse | Search | Feedback | Links
The FAQ | Must-Read Files | Index | Creationism | Evolution | Age of the Earth | Flood Geology | Catastrophism | Debates