Browse Search Feedback Other Links Home Home The Talk.Origins Archive: Exploring the Creation/Evolution Controversy

Polish bibliography

Aleksandrowicz, S. F., 1967, Zaburzenia glacitetoniczne utworow miocenskich w Turoszowie kolo Zgorzelca: Krakow, Wszechwiat.

Biernat, S., 1962, Wplyw uezezbienia i tektoniki podloza na wyksztalcenie sie zloz wegil brunatnych na Kujawach oraz skutki ich czesciowego zniszczenia czasie zlodowacen: Prezglad Geologiczny, v. 10, no. 7; Warszawa.

Ciuk, E., 1951, Weigel brunatny i ily ogniotrwale "Turow" w turoszowie: Biuletyn, Polski Instytut Geologia.

---, 1953, Zaburzenia galcitektoniczne utworow pleistocenskich i trzeciorzedowych niektorych weglonosnych obszarow zachodneij i polnocnej: Biuletyn, Polski Instytut Geologia; Warszawa.

---, 1955, O zjawiskach glacitektonicznych w utworach pleistocenskich i trzeciorzedowych na obszarze zachodneij i polnocnej: Biuletyn, Polski Instytut Geologia, v. 70; Warszawa.

Jahn, A., 1960, Czwartorzed Sudetow. "Regionalna geologia Polski" [III ed.]: Krakow, Polski Instytut Geologia, v. 2.

Krygowski, B., 1948, Morfologia dorzecza Odry: Poznan, Instytut Zachodni.

Lewinski, J., 1924, Zaburzenia czwartorzedowe i "morena dolinowa" w pradolinie Wisly pod Wloclawkiem, 2 of Sprawozd, Pol. Inst. Geol: Warszawa, Pol. Inst. Geol., v. 3-4.

Passendorfer, E., 1948, Geologia Dorzecza Ordy: Poznan, Instytut Zachodni, 354 p.

Teisseyre, H., 1960, Trzeciorzed w Sudetech i na ich polonocnowschodnim przedpolu. Rozwoj budowy geologicznej Sudetow od prekambru po trzeciorzed [III ed.]: Krakow, Pol. Inst. Geol., v. 2.

Wojcik, Z., 1960, Charakterystyka faldowan glacitetonicznych w Turoszowie [VIII ed.]: Warszawa, Przegled Geologicnzy, v. 12.

[Return to A Keyword-Indexed Origins Bibliography]


Home Browse Search Feedback Other Links The FAQ Must-Read Files Index Evolution Creationism Age of the Earth Flood Geology Catastrophism Debates
Home Page | Browse | Search | Feedback | Links
The FAQ | Must-Read Files | Index | Creationism | Evolution | Age of the Earth | Flood Geology | Catastrophism | Debates