Browse Search Feedback Other Links Home Home The Talk.Origins Archive: Exploring the Creation/Evolution Controversy

Regional geology bibliography

Jahn, A., 1960, Czwartorzed Sudetow. "Regionalna geologia Polski" [III ed.]: Krakow, Polski Instytut Geologia, v. 2.

Teisseyre, H., 1960, Trzeciorzed w Sudetech i na ich polonocnowschodnim przedpolu. Rozwoj budowy geologicznej Sudetow od prekambru po trzeciorzed [III ed.]: Krakow, Pol. Inst. Geol., v. 2.

Vysotskiy, I. V., Larchenkov, Y. P., and Sokolov, B. A., 1978, Prospects of oil and gas in the southeastern part of Leno-Vilyuyskogo basin: Geology of Oil and Gas, v. 5, p. 31-35.

[Return to A Keyword-Indexed Origins Bibliography]


Home Browse Search Feedback Other Links The FAQ Must-Read Files Index Evolution Creationism Age of the Earth Flood Geology Catastrophism Debates
Home Page | Browse | Search | Feedback | Links
The FAQ | Must-Read Files | Index | Creationism | Evolution | Age of the Earth | Flood Geology | Catastrophism | Debates